krest-praha_th Pražským křtem skončilo naše jemnocitné putování. Děkujeme všem, kteří přišli načerpat atmosféru našeho bolestného poetična. Speciální díky patří kmotře Sabině Ludányiové, která vyprovodila Jemnocit na cestu do světa svým hudebním vystoupením. A díky baru Sapfó za poskytnutí zázemí. Byli jste skvělí, děkujeme!